• +90 258 269 2433 (pbx)
  • info@deniztekstil.com.tr
  • Türkçe
  • English

Kişisel verilerin korunması, veri sorumlusu olarak şirketimiz için hassas ve önemli bir konudur. Kişisel Verilerinizin 6698 Sayılı Kanun, Ulusal ve Uluslararası mevzuat çerçevesinde işlenmesine özen ve önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlanması için kanunun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükler yerine getirilmektedir.
 
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.  olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz
 
* Çalışan Adaylarımızı,
* Stajyerlerimizi,
* Çalışanlarımızı,
* Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımızı,
* Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanlarını,
* Kamu Çalışanlarını
* Ziyaretçilerimizi,
* Tedarikçilerimizin Çalışanlarını,
* Tedarikçilerimizin Yetkililerini,
* Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarımızı
* Danışmanlar 
* Danışmanlarımızın Çalışanlarını 


bilgilendirmek amacıyla hazırlanan aydınlatma metni ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.